Subdomein D1: Investeren

13 december 2019

Het subdomein D1 is onderdeel van domein D 'Investeren en financieren'. Dit domein gaat in op het investerings- en financieringsvraagstuk van organisaties.

Investeren hoort bij ondernemen. Het stelt organisaties in staat invulling te geven aan hun bestaansrecht, namelijk het produceren van goederen en leveren van diensten om daarmee te voorzien in een behoefte. Het meest in het oog springend zijn vaste activa (zoals gebouwen en machines), maar ook moet geïnvesteerd worden in vlottende activa, zoals voorraden. Beide soorten activa zie je dan ook terug op de balans van de organisatie. Met de noodzaak tot deze investeringen rijst de vraag hoe die worden gefinancierd: waar komt het geld vandaan? Investeren en financieren gaan dan ook hand in hand.

Het investeringsvraagstuk omvat kwesties als in welke productiemiddelen een organisatie het best kan investeren, op welke schaal zij haar investeringsprojecten zou moeten uitvoeren en hoe die omvang zich in de loop van de tijd zou moeten ontwikkelen.

Doel van dit domein is dat de leerling relevante investeringsvragen kan stellen en beantwoorden, zoals:

  • Hoe kan worden vastgesteld of een investering economisch interessant is?
  • Welke risico's brengen investeringen met zich mee?
  • Hoe kies je uit verschillende investeringsalternatieven het beste alternatief?
  • Wat bepaalt de waarde van een organisatie?