Waarom is deze denkwijze van belang?


Belangrijke leereffecten

Leerlingen leren in te zien dat patronen overal aanwezig zijn. Door het herkennen van patronen leren leerlingen dat op basis van macro- of microkarakteristieken gegevens kunnen worden geclassificeerd en geordend. Het periodiek systeem van elementen is daar een voorbeeld van. Leerlingen leren in te zien dat grafieken en kaarten kunnen helpen patronen te herkennen in processen, bijvoorbeeld bij golfbewegingen. De computer kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het vinden van patronen. Het is van belang dat leerlingen inzicht krijgen in hoe  in de technologie patronen worden gebruikt om systemen te optimaliseren. 
Het is belangrijk dat leerlingen inzien, dat het herkennen van patronen bij verschijnselen kan helpen bij het vinden van mogelijke verklaringen. Leerlingen vragen zich wat de oorzaken kunnen zijn van een gevonden patroon en wat de gevolgen. Zo kan door het herkennen van het patroon bij eb en vloed er een relatie gelegd worden met de draaiing van de aarde en de stand van de maan. Door het herkennen van patronen kunnen verschijnselen voorspeld worden. De regenboog verschijnt als het regent én de zon schijnt.

Leerdoelen

Leerlingen kunnen

  • (niet) direct zichtbare / waarneembare patronen beschrijven, met behulp van modellen op verschillende schaalniveaus (moleculair).
  • zichtbare / waarneembare en ook niet direct zichtbare / waarneembare (veranderingen in) patronen op verschillende schaalniveaus gebruiken ter ondersteuning van verklaringen en voorspellingen (waarbij oorzaak en gevolg relaties een belangrijke rol in spelen).
  • patronen  beschrijven aan de hand van numerieke gegevens binnen levende en niet-levende systemen.
  • grafieken, kaarten, tabellen en figuren  gebruiken om patronen in data zichtbaar te maken.