Waar komen we de denkwijze tegen?


In de buitenwereld: het dagelijks leven, beroepsleven, wetenschappelijke en technologisch leven

Patronen komen we  overal tegen in ons dagelijks leven, zowel thuis als op het werk. In de natuur zijn patronen zichtbaar in sneeuwvlokken of bij eb en vloed. Mensen hebben, bewust of onbewust, patronen gecreëerd of ontdekt zoals systemen als computers of het periodiek systeem. Het herkennen en begrijpen van patronen levert inzichten op in de werking van de natuur (en natuurlijke processen). Patronen zijn inspirerend en hebben vaak een onverwachte schoonheid in zich, dat kan getalsmatig zijn maar ook in kleur en vorm. Hierdoor wekken ze verwondering op maar ook vragen. Hoe zijn ze ontstaan en wat zijn de gevolgen van aanwezige patronen? In de wetenschap en technologie zijn patronen een basis voor ordening en/of beïnvloeden ze de werking van systemen.

Op school: in verschillende vakken

  • Scheikunde: systeem van elementen, lakmoesverschijnselen, bouw van moleculen
  • Natuurkunde: schijngestalten van de maan, aggregatietoestanden van een stof, het weer
  • Biologie: opbouw DNA, erfelijkheid, voedselpiramide, planten
  • Techniek: (computer)systemen, architectuur, procestechniek
  • Fysische geografie: seizoenen, begroeiing in landschappen, klimaatverandering