Hoe kan het leren worden bevorderd?


Voorbeelden van vragen

 • Zie je regelmaat in de gegevens/het plaatje?
 • Kun je die regelmaat omschrijven of zichtbaar maken?
 • Lijkt die regelmaat op andere patronen?
 • Hoe noem je dit soort patronen?
 • Hoe kun je de elementen in het patroon  ordenen?
 • Hoe is het patroon te verklaren?
 • Hoe zou je dit nader kunnen onderzoeken?
 • Zie je afwijkingen in het patroon?
 • Hoe zijn de afwijkingen te verklaren?
 • Kun je het patroon nader invullen met ontbrekende gegevens?
 • Zegt het patroon iets over de toekomst?

Activiteiten

 • Onderzoek wat er gebeurt met schaduwen die je ziet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
 • Ga na welke verschillen en overeenkomsten in patronen je kunt  onderscheiden tussen dierlijke en plantaardige cellen? Hoe uiten zich deze verschillen en overeenkomsten?
 • Kun je met het molecuulmodel patronen uitleggen zoals deze te vinden zijn in het periodiek systeem van elementen?
 • Verzamel weergegevens, zoals temperatuur, neerslaghoeveelheid en windrichting, in tabellen en geef deze gegevens weer in grafieken, om een bepaal seizoen te beschrijven. Vergelijk deze resultaten met de andere seizoenen, zoek naar patronen om voorspellingen te kunnen doen voor de toekomst.
 • Verklaar de veranderingen van een landschap door te onderzoeken welke patronen aanwezig zijn in rotsformaties en fossielen in rotslagen.
 • Onderzoek van welke patronen is er sprake van het dierenleven in een loofbos?
 • Bereneer dat patronen met behulp van het periodiek stelsel kunnen worden herkend en dat deze patronen voorspellingen (van nieuwe) elementen mogelijk maakt.
 • Verzamel gegevens omtrent meerdere grootheden (bijvoorbeeld massa en volume van voorwerpen) in tabellen en grafieken, en spoor patronen op met wiskundige technieken, zoals een lineaire verband door constante toenamen, of exponentiele verbanden door een constante (groei)factor.