Werkwijzen


De werkwijzen vormen de basis van de manier waarop technici, wetenschappers en ingenieurs werken. Deze werkwijzen zijn geformuleerd als activiteiten. Het is aan de docent keuzes te maken welke activiteiten (kunnen) worden uitgevoerd en hoe uitgebreid dit gebeurt. Er zijn zeven karakteristieke werkwijzen, deze zijn in de lijst aan de linkerkant te vinden.