Systeem en systeemmodellen


De denkwijze systeem en systeemmodellen laat zich op de volgende manier karakteriseren:

  • De natuur is complex en om bestudering te vergemakkelijken wordt door wetenschappers en ingenieurs vaak met systemen gewerkt ter benadering van de werkelijkheid.
  • Een systeem kan voor leerlingen een complexe situatie inzichtelijk maken omdat het de situatie vereenvoudigt tot hoofdzaken. Met behulp van een systeem kunnen voorspellingen worden gedaan en problemen worden geanalyseerd. Belangrijk is te beseffen dat in een systeem aannames worden gemaakt en met benaderingen wordt gewerkt: een systeem is niet de werkelijkheid.
  • Een systeem bestaat uit een groep verwante objecten of onderdelen die samen een geheel vormen. Ze worden afgegrensd door kunstmatige grenzen. Systemen worden gekenmerkt door componenten, hulpbronnen, stromen en feedback .
  • Binnen een systeem kunnen desgewenst subsystemen worden onderscheiden. Alles wat buiten een systeem gebeurt wordt gezien als krachten op het systeem of in- en uitstroom van materie en energie. Men onderscheidt daarmee processen binnen het systeem van wisselwerking met de buitenwereld.
  • Vaak wordt met schema’s gewerkt om een systeem te illustreren.
  • Systemen zijn bijvoorbeeld moleculen, organismen, organen, machines, weersystemen, energie- en waterkringlopen, ecosystemen, aarde, atmosfeer, melkwegstelsels, centrale verwarming, maar ook een boek dat op tafel ligt kan als systeem worden beschouwd.