Patronen


Patronen zijn overal aanwezig. Denk hierbij aan:

Bloemen, bomen, diergroepen, sneeuwvlokken, seizoenen, eb en vloed, schijngestalten van de maan, golfverschijnselen, broeikaseffect, opbouw DNA, systeem van elementen, lakmoesverschijnselen, kristallen, bouw van atoomkernen, atomen en moleculen, erfelijkheid, begroeiing in landschappen en voedselpiramides.

Het herkennen van patronen roept vragen op die interessant kunnen zijn voor verdere begripsontwikkeling. In het onderwijs kunnen patronen (bij leerlingen) verwondering wekken en door hen als schoonheid worden ervaren. Belangrijk in het onderwijs is ook om patronen te kunnen weergeven door middel van grafieken en kaarten. Op die manier kunnen patronen beter worden herkend.

Patronen kom je ook in het dagelijks leven tegen. Een voorbeeld:

Je hebt last van hartkloppingen en probeert na te gaan of er een bepaald patroon is te vinden in het moment van de dag of van de week waarop dit plaatsvindt. Je stelt jezelf dus de vraag; 'is er een regelmaat te vinden in dit verschijnsel?'.