Schaal, verhouding en hoeveelheid


De aandacht voor schaal, verhouding en hoeveelheid komt in de verschillende natuurwetenschappen terug. In het gehele universum vind je veel variatie wat betreft schalen: grootte, tijdspan en energie. Je kunt denken aan atomen, organismen, aarde, zonnestelsel en melkwegstelsels. En wat betreft tijd kun je het hebben over nanoseconden en millennia. In termen van hoeveelheid kun je denken aan materie, energie en krachten.

Twee filmpjes geven inzicht in deze denkwijze (zie rechts):

The Importance of Scale

Heel veel verschijnselen zijn veel te klein of te snel, of veel te groot of te traag om waar te kunnen nemen. Daarom hebben we methodes nodig die rekening houden met schaal. We gebruiken grootheden die aangepast zijn naar de schaal waarop het verschijnsel meetbaar is.

The Power of Ten

De Powers of Ten is een korte documentaire uit 1977 die de relatieve verhoudingen van dingen van microscopisch tot kosmisch niveau toont in machten van tien.