Duurzaamheid

8 maart 2023

De definitie voor duurzaamheid of duurzame ontwikkeling stamt uit 1987 en is geformuleerd door de World Commission on Environment and Development (de “commissie-Brundtland”) in haar rapport Our common future.
Een sustainable development is voor deze VN-commissie: ‘a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’ (“een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder daarbij de mogelijkheden aan te tasten van toekomstige generaties om hun noden te lenigen.")

In het alledaagse taalgebruik kan duurzame ontwikkeling veel breder geïnterpreteerd worden, zoals ook de Sustainable Development Goals laten zien. We hanteren op deze website een meer strikte afbakening die past bij het karakter van de natuurwetenschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs.

Duurzaamheid gaat om:

  • het belang van ecosystemen, landschappen, natuurlijke hulpbronnen en het klimaat voor de gezondheid, veiligheid en andere behoeften van mensen en andere soorten
  • bedoelde en onbedoelde invloeden van mensen op de planeet in al zijn facetten (o.a. klimaat, ecosystemen en biodiversiteit).
  • maatregelen om die invloeden zo te sturen dat de belangen van mensen en andere soorten – hier en elders, nu en in de toekomst – zo weinig mogelijk geschaad worden.