Kennisbasis onderbouw

2 juni 2021

In de Kennisbasis vind je voor de onderbouw een voorbeelduitwerking van de kerndoelen, die laat zien wat de kenmerkende bijdrage van elk vak kan zijn, maar ook hoe die vakken met elkaar samenhangen. De uitwerking bouwt voort op onderzoek en onderwijsprojecten in binnen- en buitenland, en is bedoeld om leraren, auteurs en andere geïnteresseerden handvatten te bieden voor verder ontwikkelwerk.

Doorontwikkeling

De Kennisbasis kan als inspiratie- of hulpbron dienen voor samenhangend vakonderwijs. Zij is nadrukkelijk ook bedoeld als startpunt voor verder ontwikkelwerk. Eenieder wordt uitgenodigd om  deze kennisbasis verder te ontwikkelen om te voldoen aan zijn of haar behoefte.

Vakken

In de kennisbasis is het leergebied N&T beschreven in aparte vakken: natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie, voor zowel havo/vwo als voor vmbo. Elk van de vakken is beschreven in een combinatie van drie dimensies: werkwijzen, vakinhouden en denkwijzen, de zogenaamde 3D-benadering. De gekozen vakinhouden zijn overgenomen uit Leerplan in Beeld.

Denk- en werkwijzen

De werkwijzen zijn de manieren van werken van natuurwetenschappers en technologen, zoals onderzoek en ontwerpen. Hun karakteristieke manieren van denken zijn opgenomen in de denkwijzen, bijvoorbeeld oorzaak-gevolg en patronen. De karakteristieke werk- en denkwijzen zijn gemeenschappelijk voor alle vakken in het leergebied. Zij brengen samenhang in de kennis uit de verschillende disciplines en geven leerlingen ook de mogelijkheden om concepten te onderzoeken die niet per se tot de basiskennis behoren. Het expliciet maken van de denkwijzen binnen de bètavakken is nieuw.

Internationale voorbeelden

De ontwikkeling van de kennisbasis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden, met name het K-12 science education framework van de National Research Council in de US, de daarop gebaseerde Next Generation Science Standards en het PISA 2015 science framework.

Navigatie

In de linkerkolom kan je klikken op 'Denkwijzen' of 'Werkwijzen' voor meer informatie over wat deze concepten inhouden, welke denk- en werkwijzen er in de kennisbasis staan en hoe je hier in jouw les mee aan de slag kunt. Je kan ook op één van de vakken klikken om meteen naar voorbeeldmateriaal en naar de vakinhouden uit de kennisbasis te gaan. De gehele kennisbasis in pdf-format vind je hieronder.​​​

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Kennisbasis N&T onderbouw vo