Lesmateriaal bij denkwijze Patronen


De volgende voorbeeld lesmaterialen bevatten de denkwijze Patronen.

​SCHEIKUNDE

Opwarming van de aarde (havo/vwo): De leerlingen interpreteren informatie over het CO2-gehalte in de atmosfeer en herkennen daar patronen in. Door hun eigen CO2-productie en de hoeveelheid in de atmosfeer te vergelijken krijgen ze een gevoel voor de schaal van CO2-productie.
Vakinhoud ​Schaal
Werkwijzen ​Informatievaardigheden
Denkwijzen ​Patronen; Schaal, verhouding en hoeveelheid
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 1.1 MB)

FYSISCHE GEOGRAFIE

​Dekzand (vmbo): De leerlingen zoeken een patroon in de grootte van dekzandkorrels; hiervoor gebruiken ze kaartmateriaal als model voor de werkelijkheid.
Vakinhoud Systemen op aarde
Werkwijzen Modelvorming en -gebruik
Denkwijzen ​Patronen
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 1.6 MB)

​Bevolking en bergen (vmbo):​Leerlingen maken een modelmatige weergave van de gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en hoge bergen in verschillende landen en herkennen daarin patronen.
Vakinhoud Landschap en menselijke activiteit
Werkwijzen ​​Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen Patronen
Grootte 1 les
Download

(pdf, 442 kB)

NATUURKUNDE

Elektrische huisinstallatie (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een model voor de elektrische huisinstallatie. Daarvoor onderzoeken ze eerst welke patronener zitten in de stroomsterkte en spanning in verschillende schakelingen.
Vakinhoud ​Energie: electriciteit en magnetisme
Werkwijzen Onderzoeken; Ontwerpen; Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​Patronen
Grootte 1 les
Download

(pdf, 625 kB)