Oorzaak en gevolg


Van oudsher proberen mensen verklaringen te bedenken voor natuurverschijnselen om hen heen, bij voorbeeld het ontstaan en de verspreiding van ziekten, de groei van planten, veranderingen in het klimaat, de aard van seizoenen, en patronen in de beweging van planeten en sterren. Veel onderzoek is er op gericht verklaringen te vinden voor dit soort verschijnselen, deels uit zuiver wetenschappelijke interesse, maar ook om meer controle te kunnen krijgen op
processen en te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

In de link hiernaast is een filmpje te vinden waarin het oorzaak-gevolg redeneren wordt uitgelicht en een NVOX-artikel over deze werkwijze​.