Behoud, transport en kringloop van energie en materie


De denkwijze behoud, transport en kringloop van energie en materie laat zich op de volgende wijze karakteriseren:

  • Materie en energie spelen bij zeer veel processen een belangrijke rol. In systemen kunnen hoeveelheden materie en energie alleen veranderen in wisselwerking met de buitenwereld van een systeem. Zonder in- en output gelden binnen het systeem behoudswetten.
  • Belangrijke voorbeelden zijn de waterkringloop, chemische processen, recycling van materie en de groei van levende organismen. Op macroniveau treden vaak wel veranderingen op (water -> waterdamp; verandering van stoffen bij chemische reacties zoals verbranding en elektrolyse; fotosynthese) maar op atomair niveau is er sprake van behoud.
  • Energie kan in diverse vormen worden omgezet maar binnen een gesloten systeem blijft de totale hoeveelheid behouden.
  • Alleen bij kernreacties (zoals radioactiviteit, kernsplijting en kernfusie) treden op atomair niveau wel veranderingen op maar dan blijft de som van energie en materie behouden.
  • Kringlopen zoals in het milieu zijn gebaseerd op endogene en exogene krachten.