Voorbeeldactiviteiten gesprekken voeren

5 juli 2023

Hieronder vind je voorbeeldactiviteiten voor gesprekken voeren.

Voorbeeldacitiviteiten

A1

Kan op een simpele manier interactief zijn maar de communicatie is volledig afhankelijk van herhaling in langzamer tempo, herformulering en herstel.

Kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden en eenvoudige uitspraken doen en beantwoorden op het gebied van primaire behoeften of over zeer vertrouwde onderwerpen.

  • De leerlingen spelen een raadspelletje in tweetallen. Ze schrijven de naam van een klasgenoot/beroemdheid/stripfiguur op een post-it en plakken deze op het voorhoofd van hun partner. Ze zorgen ervoor dat hun partner de post-it niet kan lezen! Vervolgens stellen ze elkaar in het Engels vragen om te raden wie ze zijn.

Pre-A1

Kan vragen stellen en beantwoorden over zichzelf en dagelijkse routines, met behulp van korte standaarduitdrukkingen en gebruikmakend van gebaren om de informatie-uitwisseling te versterken.

Jonge en oude kind

  • Tijdens een serie van activiteiten rond het thema animals praten de leerlingen over dieren. What do you see? I see... , It's a brown bear. Do you like the dog? Yes, I do/No, I don't.