het ERK

24 mei 2024

Wat is het ERK?

Het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) koppelt de taalvaardigheid in een vreemde taal aan zes beheersingsniveaus, oplopend van A1, A2 (basisgebruiker), naar B1, B2 (onafhankelijk gebruiker) tot C1, C2 (vaardig gebruiker).

Alle bolletjes erg klein

Het ERK werd in 2001 ontwikkeld door de Raad van Europa en heeft sindsdien een belangrijke plek gekregen in het Nederlandse talenonderwijs. In 2020 verscheen de vernieuwde versie van het ERK: het Companion Volume. Daar is deze website op gebaseerd. De Taalunie heeft gezorgd voor een Nederlandse vertaling van het Companion Volume.

Wat kun je in een vreemde taal als je een bepaald taalniveau hebt? In welke situaties gebruik je die taal en met welke doelen? Hoe goed en gepast is je taalgebruik? Hoe zet je al je taalcompetenties optimaal in? Met het ERK geef je antwoord op al deze vragen, en meer.

Bekijk de animatie over het ERK om snel een overzicht te krijgen van de structuur en de inhoud van het ERK.

Het ERK is heel omvangrijk en nodigt uit eigen, doordachte keuzes te maken. Het ERK is daarmee geen kant-en-klare lesmethode. Werken met het ERK doet een beroep op de professionele vaardigheden van jou als leraar. Op deze website vind je instrumenten en handvatten om de keuzes te kunnen maken die bij jouw schoolcontext en jouw leerlingen passen.

Het ERK is geen normatief systeem, maar een beschrijving en een hulpmiddel.

One thing should be made clear right away. We have NOT set out to tell practitioners what to do, or how to do it. We are raising questions, not answering them." (CEFR 2001, Notes to the user)