Leraar po

15 december 2020

Het ERK helpt je als leerkracht bij het stellen en het verhelderen van doelen in je taalles. Het helpt je bij het ontwikkelen van leeractiviteiten, het beoordelen van de prestaties van je leerlingen, het geven van gerichte feedback. Met het ERK krijgen leerlingen zicht op hun eigen taalniveau en reflecteren ze op wat ze kunnen doen om hun niveau te verhogen.

Dit gedeelte van de website wordt in 2021 verder ingevuld. Heb je vragen of wil je meedenken over de inhoud? Neem dan contact op met Machteld Moonen.


contactpersoon

20