Voorbeeldactiviteiten luisteren en kijken

5 juli 2023

Hieronder vind je voorbeeldactiviteiten voor luisteren en kijken.

Voorbeeldactiviteiten
A1

Kan spraak volgen die heel langzaam en zorgvuldig wordt uitgesproken, met lange pauzes om de betekenis op te nemen.

Kan concrete informatie herkennen (bijvoorbeeld plaatsen en tijden) over vertrouwde onderwerpen uit het dagelijks leven, mits deze langzaam en duidelijk wordt uitgesproken.

Jonge kind

  • Picture dictation; geef de leerlingen een eenvoudige kleurplaat. Geef instructies om de kleurplaat in te kleuren: color the apple red... De leerlingen luisteren goed en kleuren de kleurplaat in volgens de instructie van de leerkracht.

Oude kind

  • De leerlingen oefenen met het herkennen van voorspelbare en concrete informatie. Dit is een voorbeeld van een langzaam en duidelijk gesproken tekst.
Pre-A1

Kan korte, zeer eenvoudige vragen en mededelingen begrijpen als die langzaam en duidelijk worden uitgesproken en vergezeld gaan van visuele aanwijzingen of gebaren om het begrip te ondersteunen, en zo nodig worden herhaald.

Kan alledaagse, vertrouwde woorden herkennen als die langzaam en duidelijk worden uitgesproken in een duidelijk gedefinieerde, vertrouwde, alledaagse context.

Kan getallen, prijzen, data en dagen van de week herkennen als die langzaam en duidelijk worden uitgesproken in een duidelijk gedefinieerde, vertrouwde, alledaagse context.

Jonge kind

  • Plaats in de gymzaal/op het schoolplein helder gekleurde objecten. Geef de leerlingen instructies: touch something yellow, touch something green...
  • Laat filmpjes met liedjes/nursery rhymes zien. De leerlingen doen de bewegingen uit het liedje mee, bijvoorbeeld head, shoulders, knees and toes.
  • Door het juiste voorwerp aan te raken of de juiste beweging te maken, laten de leerlingen zien dat ze het begrepen hebben.

Oude kind

  • Speel Simon Says met eenvoudige instructies, bijvoorbeeld touch your nose, shake your head...
  • Luister samen naar een bekend popliedje of bekijk een (Tiktok-)filmpje: welke Engelse woorden herkennen je leerlingen al?