Voorbeeldactiviteiten lezen

5 juli 2023

Hieronder vind je voorbeeldactiviteiten voor lezen.

Voorbeeldactiviteiten

A1

Kan in zeer korte, eenvoudige teksten zinsdeel voor zinsdeel begrijpen door vertrouwde namen, woorden en elementaire combinaties te herkennen en indien nodig te herlezen.

Dit zijn twee voorbeelden van leesteksten die passen bij niveau A1:

Pre-A1

Kan vertrouwde woorden herkennen als er plaatjes bij staan, zoals een menu van een fastfoodrestaurant dat geïllustreerd is met foto's, of een prentenboek met een vertrouwde woordenschat.

Bij Engels voor het jonge kind ligt het accent op de mondelinge vaardigheden, in verband met het stimuleren van de beginnende geletterdheid in het Nederlands. De schriftelijke vaardigheden Engels worden in een latere fase aangeboden.

  • Plak in de klas naambordjes op voorwerpen, zoals chair, table, door. De leerlingen lezen de woorden op de kaartjes.