voorbeeld 1 - een raadspelletje

15 september 2020

voorbeeld 1 - een raadspelletje

Met deze taak op ERK A1-niveau werk je aan het leerdoel:

Kan vragen beantwoorden en stellen over zichzelf en over anderen, bijvoorbeeld over leeftijd, hobby’s, uiterlijke kenmerken, beroep, woonplaats en huisdieren (Taalprofielen 2015).

Je kunt deze taak inzetten in groep 7 of 8, maar eventueel ook in groep 6 op een vervroegd Eibo of vvto-school.

Samengevat werken leerlingen in tweetallen. Ze schrijven de naam van een klasgenoot/beroemdheid/stripfiguur op een post-it en plakken deze op het voorhoofd van hun partner. Ze zorgen ervoor dat hun partner de post-it niet kan lezen! Vervolgens stellen ze elkaar het Engels vragen om te raden wie ze zijn.

Uitwerking van de opdracht

Stap 1: voorkennis activeren

Activeer samen met de leerlingen de voorkennis die ze nodig hebben om de opdracht uit te kunnen voeren:

  • Inventariseer - klassikaal of leerlingen in kleine groepjes - Engelse woorden/chunks om personen te beschrijven, bijvoorbeeld leeftijd, uiterlijke kenmerken, hobby’s enzovoort. Welke woorden/chunks kennen ze al? Chunks zijn taalblokjes die de leerlingen direct kunnen gebruiken, bijvoorbeeld My name is ... Een mindmap kan handig zijn.
  • Verzamel samen op het bord - klassikaal of leerlingen eerst in kleine groepjes - vraagzinnen in het Engels. Leerlingen die moeite hebben met Engels mogen de vraagzinnen op een spiekbriefje zetten, zodat ze hier tijdens de opdracht op terug kunnen vallen. Bijvoorbeeld:

How old am I?

Do I like …?

Do I have a … pet / car/ brother ?

Am I … famous/tall/ old ?

Do I live in …?

Stap 2: uitvoeren van de opdracht

Als de leerlingen deze activiteit al kennen in het Nederlands, dan kun je hier naar verwijzen. Als ze het spel nog niet kennen, dan kun je dit eerst modellen, of een filmpje met een voorbeeld laten zien.

Gebruik eenvoudige zinnen om de instructie bij de opdracht in het Engels te geven:

  • Work in pairs
  • Write the name of a (famous) person/cartoon character on a sticky note
  • Stick it to your partner’s forehead
  • Make sure he/she does not read your sticky note!
  • Ask questions to find out who you are
  • Switch roles
  • Use English only

Stap 3: nabespreken

Bespreek met de leerlingen wat goed ging en waar ze nog hulp bij kunnen gebruiken. Bespreek bijvoorbeeld wat kun je doen als je iets wilt zeggen maar je weet niet hoe. Zijn er misschien leerlingen die een voorbeeld kunnen geven van iets dat ze succesvol hebben omschreven?