Niveaus

24 mei 2024

Het ERK beschrijft wat je kunt doen in een vreemde taal en hoe goed je dat kunt, per niveau en per taalvaardigheid. Bijvoorbeeld: hoe goed is je woordenschat, je grammatica of je uitspraak. Je taalbereik dus.
Er zijn verschillende niveaus. Pre-A1 is voor als je net begint met het leren van een taal. C2 is het hoogste niveau.

alle_bolletjes_erg_klein

Het ERK gebruikt can do-beschrijvingen om te beschrijven wat iemand kan doen in een vreemde taal op een bepaald niveau. Hoe hoger het ERK-niveau, hoe complexer de can do-beschrijvingen.

Hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit voor gesprekken voeren? Deze algemene can do-beschrijving past bij leerlingen die gesprekken kunnen voeren op niveau pre-A1:

Kan vragen stellen en beantwoorden over zichzelf en dagelijkse routines, met behulp van korte standaarduitdrukkingen en gebruikmakend van gebaren om de informatie-uitwisseling te versterken.

Deze algemene can do-beschrijving past bij leerlingen die gesprekken kunnen voeren op niveau B1:

Kan gebruikmaken van een breed scala van eenvoudige taal om zich te redden in de meeste situaties die op reis voorkomen. Kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over vertrouwde onderwerpen, uiting geven aan persoonlijke meningen en informatie uitwisselen over onderwerpen die vertrouwd zijn, van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, liefhebberijen/hobby’s, werk, reizen en actualiteiten).

In het rechtermenu vind je algemene can do-beschrijvingen voor luisteren, gesprekken voeren, lezen en woordenschat en grammatica. Dit zijn can do-beschrijvingen voor de niveaus pre-A1, A1, A2 en B1. Onderzoek laat zien dat deze ERK-niveaus relevant zijn voor het Nederlandse basisonderwijs.

Ben je benieuwd naar de can do-beschrijvingen van de andere taalvaardigheden en de andere ERK-niveaus? Bijvoorbeeld schrijven op niveau A1 of gesprekken voeren op niveau B1? Neem dan een kijkje op de pagina Alle can do-beschrijvingen. En wil je gericht zoeken? Gebruik dan Taalprofielen.

Welke ERK-niveaus Engels hebben leerlingen aan het eind van groep 8?

Voor Engels zijn er vier kerndoelen. Deze zijn niet gekoppeld aan het ERK. Er zijn dus geen wettelijk verplichte ERK-niveaus waar leerlingen aan het eind van groep 8 aan moeten voldoen voor Engels.

Het onderzoek Peil.Engels (2018) laat zien welke ERK-niveaus leerlingen hebben behaald voor Engels aan het eind van groep 8. In de tabellen hieronder zie je welke ERK-niveaus leerlingen halen die starten in groep 1 (vvto, vroeg Vreemdetalenonderwijs) en in groep 7 (eibo, Engels in het Basisonderwijs) voor gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid.

Gespreksvaardigheid:

Gespreksvaardigheid
ERK-niveaus voor gespreksvaardigheid

Luistervaardigheid:

Luistervaardigheid
ERK-niveaus voor luistervaardigheid

Leesvaardigheid:

Leesvaardigheid
ERK-niveaus voor leesvaardigheid

Bron: Inspectie van het Onderwijs (2019). Peil.Engels. Einde basisonderwijs 2017-2018, tabel 1 pag. 86, tabel 2 pag. 89, tabel 3 pag. 92.