Leraar vo

28 april 2021

Het ERK helpt je als leraar bij het stellen en het verhelderen van doelen in je taalles. Het helpt je bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van leeractiviteiten, het beoordelen van prestaties van je leerlingen en het geven van gerichte feedback. Met het ERK krijgen leerlingen zicht op hun eigen taalniveau en reflecteren ze op wat ze kunnen doen om hun niveau te verhogen.

De eindniveaus vmbo, havo en vwo voor de moderne vreemde talen zijn vanaf 2007 gekoppeld aan de niveaus van het ERK. In het linker menu vind je de links naar de ERK-streefniveaus voor vmbo, havo/vwo en de variant elementair.

Cito en SLO hebben onderzoek gedaan naar deze niveaus in de onderwijspraktijk. Op de pagina bereikte niveaus lees je over deze studies en de uitkomsten daarvan.

Verder staan onder Aan de slag praktische handreikingen voor in de les, in de vorm van lesvoorbeelden, praktische documenten en praktische online tools. Allemaal ter inspiratie voor en ondersteuning van je onderwijs!


Contactpersoon

52

Contactpersoon

21