Veelgestelde vragen

15 december 2021

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over het ERK en over Engels op de basisschool.

Welk ERK-niveau Engels moeten mijn leerlingen halen aan het eind van groep 8?

Er zijn geen wettelijk verplichte ERK-niveaus voor het vak Engels, waar leerlingen aan het eind van groep 8 aan moeten voldoen. Voor Engels zijn er vier kerndoelen. Deze zijn niet gekoppeld aan het ERK.

Is het ERK alleen voor Engels?

Het ERK is voor alle moderne vreemde talen, dus niet alleen voor Engels. Op deze profielpagina voor leerkrachten richten we ons op Engels, omdat dat een verplicht vak is voor alle leerlingen in het basisonderwijs. Er zijn basisscholen die ervoor kiezen om bijvoorbeeld ook Frans of Duits aan te bieden. Zij kunnen het ERK ook gebruiken.

Is er een officiële lijst met woorden en grammatica die mijn leerlingen moeten leren voor Engels?

Het ERK beschrijft de woordenschat en grammatica per niveau in globale termen die voor alle talen gelden. Bijvoorbeeld algemene woordenschat op niveau A1: Heeft een elementaire woordenschat die bestaat uit geïsoleerde woorden en frasen met betrekking tot bepaalde concrete situaties.
Er is dus geen verplichte, aan het ERK gekoppelde lijst met woordenschat en grammatica die leerlingen moeten leren voor Engels op de basisschool.

Hoe krijg ik als leerkracht inzicht in mijn eigen ERK-niveau Engels?