ERK op de basisschool

15 december 2021

Wat hebben jouw leerlingen nodig om te leren communiceren in een vreemde taal, bijvoorbeeld in het Engels?

Het Europees Referentiekader voor de talen (ERK) beschrijft alle aspecten die belangrijk zijn bij het leren van een nieuwe taal.

Per vaardigheid, bijvoorbeeld luistervaardigheid en gespreksvaardigheid. En per niveau, van beginners tot gevorderde leerlingen. Het ERK heeft ook aandacht voor taalleerstrategieën, interculturele communicatieve competentie en meertaligheid.

Gebruik het ERK voor het formuleren van leerdoelen, het ontwikkelen van lesactiviteiten en het geven van feedback. Het ERK helpt jou bij het geven van communicatief vreemdetalenonderwijs.

Het ERK is ook een manier van denken: hoe kun je je redden in een taal, welke vaardigheden heb je nodig en ook welke strategieën?" Bram, leerkracht groep 7