Voorbeeldactiviteiten taalbereik

5 juli 2023

Hier vind je voorbeeldactiviteiten voor taalbereik.

Voorbeeldacitiviteiten

A1

Beschikt over een zeer elementair bereik van eenvoudige uitdrukkingen over persoonlijke gegevens en behoeften van concrete aard. Kan enkele elementaire structuren gebruiken in enkelvoudige zinnen met enige weglating of reductie van elementen.

Pre-A1

Kan losse woorden en elementaire uitdrukkingen gebruiken om eenvoudige informatie over zichzelf te geven.

  • Basiswoorden die rond de thema's bij Engels in het po aan bod komen, zoals: kennismaken, wonen, vrijetijdsbesteding en hobby's, eten en drinken, tijdsaanduiding, beschrijven van personen, op straat, in de winkel, in de klas, feesten, het weer, ...
  • Chunks: “taalblokjes” en woordcombinaties die vaak voorkomen, zoals My name is …., Do you like …?, How are you?
  • Een voorbeeld van een combinatie van basiswoorden en chunks: De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnetjes en chunks om hun familie te beschrijven. Bijvoorbeeld This is my family. This is my mother. Her name is Emma. This is my brother. He loves to read.