Leergang LOB

6 maart 2024

Introductiemodule

In deze leergang leer je op leerplankundige wijze vorm en inhoud te geven aan LOB. De focus ligt hierbij op het vmbo, maar de werkwijze en systematiek is grotendeels ook toepasbaar in andere contexten.

Deze leergang is bedoeld voor aanstaande en zittende leraren in het vmbo en bestaat uit een introductiemodule en een verdiepingsmodule (blok 1, 2 en 3).

  • De introductiemodule richt zich op kennismaking met eigentijdse inzichten rond LOB.
  • ​De verdiepingsmodule richt zich op het optimaliseren van (onderdelen van) een LOB-programma vanuit een leerplankundig perspectief en een cyclisch proces van analyse, ontwerp en evaluatie.

Beide modulen kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar de verdiepingsmodule veronderstelt wel de inhoud van de introductiemodule als voorkennis.

Meer informatie over overige modules die ontwikkeld zijn in samenwerking met lerarenopleidingen tref je aan onder handige links.

IL Figuur LOB schijf

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema: