Evaluatie

21 november 2019

Evaluatie

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De verdiepingsmodule bestaat uit drie blokken. Met behulp van de bronnen en activiteiten in deze blokken leer je alleen of in een team vanuit een leerplankundig perspectief, programma-onderdelen voor LOB te ontwerpen. Daarbij hanteren we een cyclisch ontwerpproces van analyse, ontwerp en evaluatie.

In het derde blok staat de evaluatie van het (tussen)resultaat centraal. Het doel van dit blok is dat je de kwaliteit van het (tussen)resultaat van het (onderdeel van) het LOB-programma kunt onderzoeken en verbeteren.

De module is geslaagd als je:

  • Een keuze kunt maken uit verschillende evaluatiecriteria en methoden;
  • Het ontwikkelde (onderdeel van het) LOB-programma kunt evalueren op basis van de opgestelde ontwerp- en kwaliteitscriteria.

Activiteiten

Hiertoe doorloop je de volgende activiteiten:

  1. Bepaal welke aspecten geëvalueerd kunnen worden (relevantie, consistentie, bruikbaarheid en effectiviteit) en welke evaluatiemethoden (focusgroep, walk through, try-out) en activiteiten (checklist, interview, vragenlijst) passend zijn, op basis van de achtergrondinformatie (bron 1).
  2. Ontwikkel een evaluatie-instrument. Doe dit door één van de voorbeeldinstrumenten uit de achtergrondinformatie aan te passen (bron 2).
  3. Voer een eenvoudige evaluatie van (het onderdeel van) het LOB-programma uit en stel verbeterpunten vast.

​Beoogd resultaat

Een uitgevoerde evaluatie die zicht biedt op de kwaliteit van het tussenresultaat en op mogelijke verbeterpunten.