Ontwerp

21 november 2019

De verdiepingsmodule bestaat uit drie blokken. Met behulp van de bronnen en activiteiten in deze blokken leer je alleen of in een team vanuit een leerplankundig perspectief, programma-onderdelen voor LOB te ontwerpen. Daarbij hanteren we een cyclisch ontwerpproces van analyse, ontwerp en evaluatie.

In het tweede blok staat het ontwerp centraal en ga je een uitwerking maken van (een onderdeel van) het LOB-programma, passend bij eigentijdse inzichten over LOB en bij de visie van de school.

De module is geslaagd als je:

  • op basis van eigentijdse inzichten over LOB, ontwerpcriteria kunt opstellen;
  • vanuit een (school)visie met behulp van de opgestelde ontwerpcriteria een ontwerp kunt uitwerken.

Activiteiten

Hiertoe onderneem je de volgende activiteiten:

  1. Bestudeer de bron die hoort bij de ontwerpopdracht (doorklikken via bron 1)
  2. Bepaal, op basis van het bronmateriaal, de ontwerpcriteria: wanneer ben je tevreden met het eindresultaat?
  3. Werk het ontwerp uit op basis van de handreikingen in het bronmateriaal.

​Beoogd resultaat

Als je de hierboven beschreven activiteiten doorloopt, levert dat een uitgewerkt ontwerp ter verbetering van (een onderdeel van) het LOB-programma op.


lees meer

download