Blokken

27 november 2019

Introductiemodule

In deze module maak je kennis met eigentijdse inzichten op het gebied van LOB en kun je een aantal kenmerken van het LOB-programma op jouw eigen (stage)school benoemen.

De module is geslaagd als je:​​

  • Eigentijdse inzichten over loopbaanoriëntatie en – begeleiding heeft verkregen;​
  • Implicaties van verschillende varianten van LOB kunt aangeven;
  • Doelen en uitgangspunten voor een programma voor loopbaanoriëntatie kunt formuleren;
  • Een eigen visie kunt formuleren.

Activiteiten

Hiertoe onderneem je de volgende activiteiten:

  1. Bestudeer via de PowerPointpresentatie (bron 1) en het videobestand de basiskennis over LOB (bron 2).
  2. Bestudeer 'varianten LOB' (bron 3) over de vorm van LOB in het curriculum.
  3. Benoem bij elk van de varianten de implicaties voor de organisatie en de voor- en nadelen (bron 3).
  4. Voer een quickscan (bron 4) uit om de huidige en gewenste situatie te bepalen ten aanzien van LOB.
  5. Zet een eigen visie voor LOB op papier met behulp van de quickscan (bron 4).

​Beoogd resultaat

Als je de bovengenoemde activiteiten doorloopt ontwikkel je een eerste visie op LOB en op verschillende LOB-programma's.