Analyse

28 augustus 2023

De verdiepingsmodule bestaat uit drie blokken. Met behulp van de bronnen en activiteiten in deze blokken leer je alleen of in een team vanuit een leerplankundig perspectief, programma-onderdelen voor LOB te ontwerpen. Daarbij hanteren we een cyclisch ontwerpproces van analyse, ontwerp en evaluatie.

In het eerste blok staat de analyse centraal en ga je onderzoeken in hoeverre het huidige programma voor LOB past bij de eigentijdse visie op LOB en de visie van de school.

De module is geslaagd als je:

 • aan kunt geven uit welke componenten een leerplan bestaat;
 • het bestaande LOB-programma kunt analyseren op basis van vooraf geformuleerde kwaliteitscriteria en ontwerpcriteria;
 • verbeterpunten kunt benoemen ten aanzien van het bestaande LOB-programma, op basis van de analyse.

Activiteiten

Hiertoe onderneem je de volgende activiteiten:

 1. Bestudeer het curriculaire spinnenweb (bron 1).
 2. Breng aan de hand van het doorlopend programma voor LOB het  huidige en gewenste LOB-programma in kaart (bron 2).
 3. Ga na in hoeverre het programma voor LOB voldoende is uitgewerkt aan de hand van de LOB-checklist (bron 3).
 4. Breng aan de hand van de LOB-checklist (bron 3) de gewenste situatie in kaart, bij voorkeur samen met collega's.
 5. Stel verbeterpunten op voor het bestaande LOB-programma.
 6. Stel in overleg met andere betrokkenen een ontwerpopdracht vast (bron 4) die leidt tot optimalisering van (een onderdeel van) het LOB-programma.

​Beoogd resultaat

Als je de hierboven beschreven activiteiten doorloopt levert dat de volgende resultaten op:

 • Een inventarisatie van het huidige en het gewenste programma.
 • Een inventarisatie van verbeterpunten.
 • Een vastgestelde ontwerpopdracht.