Doelgroep

7 november 2019

Doelgroep

​​​​​​​​In eerste instantie zijn de modulen bedoeld voor lerarenopleidingen. Een lerarenopleider kan deze modulen gebruiken om met (aankomende) leraren, al dan niet in groepsverband, op leerplankundige wijze programma-onderdelen voor LOB te ontwikkelen.

Daarnaast kunnen de modulen gebruikt worden door docententeams die onder leiding van een LOB-coördinator of decaan in een cyclisch proces en op leerplankundige wijze gezamenlijk werken aan de optimalisering van LOB. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een leerplan of een doorlopende leerlijn.

Tot slot zou het materiaal gebruikt kunnen worden door individuele docenten die zelfstandig en op professionele wijze onderwijs willen ontwerpen voor LOB. Dit is bijvoorbeeld denkbaar voor een docent die LOB wil integreren in zijn of haar eigen vakgebied. Aangeraden wordt om deze activiteiten af te stemmen met het LOB-schoolbeleid.