Handige links

3 april 2024

Sinds 1 augustus 2016 is per wet geregeld dat alle vmbo-tl scholen of mavo-afdelingen op zichtbare wijze met leerlingen aan Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) werken. Alle leerlingen dienen in een loopbaandossier hun ontwikkeling te laten zien.

De verplichting om inhoud te geven aan LOB roept vragen op als: Hoe geef ik LOB bij mij op school vorm? Hoe geef ik vorm aan LOB in een leerlijn? Hoe stel ik een PTA op voor LOB? Aan welke eisen moet een loopbaandossier voldoen? Hoe geef ik onze huidige LOB-activiteiten een goede plek?
In dit overzicht vind je materialen en producten die je als school vrij kunt gebruiken bij de vormgeving van LOB.

Waarom LOB?

Op leerganglob.slo.nl vind je diverse publicaties die betrekking hebben op visie en beleid. Enkele titels van publicaties: Leerroutes voor LOB; praktijknabije LOB met beleid; Naar een doorlopend programma voor LOB en Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg.

Hoe organiseren we LOB?

Op handreikingschoolexamen.slo.nl tref je voor algemeen vormende vakken informatie aan over de verschillende specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen. Hierbij is een aparte pagina gemaakt voor LOB. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld.

​Wat gaan we doen aan LOB?

Hoe kun je op leerplankundige wijze vormgeven aan LOB en/of de kwaliteit daarvan beoordelen en verbeteren? Hier staat curriculumontwikkeling centraal. Deze leergang bestaat uit een introductiemodule - met blokken over analyse, ontwerp en evaluatie - en een verdiepingsmodule. Bij de blokken vind je diverse bronnen zoals de Quickscan LOB en Varianten LOB.

Durf te verrassen (pdf, 1.3 MB)
Deze publicatie, geschreven voor de beroepsgerichte programma's, geef je handige bouwstenen om betekenisvolle LOB-activiteiten te ontwikkelen. De bouwstenen laten zich vertalen naar de avo-vakken.

www.platformsvmbo.nl/publicaties(klik door naar 'Keuzes in ontwikkeling')
Dit boekje bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een verslag met tips en materiaal van het professionaliseringstraject dat met 20 scholen en 200 docenten is uitgevoerd. Het tweede deel doet verslag van het onderzoek dat parallel aan het professionaliseringstraject is uitgevoerd en waarin is nagegaan hoe effectief dit traject was.