Werkwijze

7 november 2019

Voor zowel de introductiemodule als de verdiepingsmodule geldt:

  • De cursist krijgt benodigde achtergrondinformatie aangeboden;
  • De cursist voert opdrachten uit die aansluiten bij de behoeften van de (stage-)school;
  • De cursist wordt gestimuleerd om de kwaliteit van zijn/haar producten te peilen in de schoolomgeving.

Afhankelijk van de doelgroep waartoe de cursist behoort zijn verschillende toepassingsmogelijkheden denkbaar:

Mogelijkheid 1: lerarenopleiding of opleidingsschool

Een lerarenopleiding of opleidingsschool neemt onderdelen uit de module over. Dit resulteert in een lessenreeks bestaande uit basiskennis en ontwerpopdrachten voor studenten, die zij uitvoeren op hun stage-school. Studenten met eenzelfde stage-school zouden desgewenst ook samen aan de opdrachten kunnen werken.

Mogelijkheid 2: het team

Een LOB-coördinator of decaan selecteert één of meerdere ontwerpactiviteiten, bronnen, formats en werkvormen om samen met zijn of haar collega's LOB te optimaliseren.

Mogelijkheid 3: individuele docent

Een individuele docent werkt zich zelfstandig door de materialen en opdrachten heen, in opdracht van de school. Tussenproducten bespreekt de docent met collega's. Dit resulteert in optimalisering van een onderdeel van LOB.