Samenwerking

17 augustus 2021

Hoe kan ik leerlingen een beeld geven van het mbo? Hoe kan ik samen met het mbo werk maken van LOB?

Hoewel de aandacht voor LOB de laatste jaren sterk gegroeid is, is er nog veel werk te doen. Met betrekking tot LOB-programma's in het vmbo neemt de ontwikkeling van beroepsbeelden vaak een relatief grote plaats in. Dat is niet verwonderlijk, gezien het beroepsgerichte karakter van de meeste leerwegen in het vmbo en gezien het feit dat de meeste leerlingen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs. Maar juist omdat het vmbo in principe geen eindonderwijs is, dient LOB óók gericht te zijn op het ontwikkelen van opleidingsbeelden en de keuze voor een vervolgopleiding.

SLO heeft een aantal praktische handreikingen geschreven over het ontwikkelen van opleidingsbeelden.

Geselecteerde Documenten

  • MBO-opleidingsbeelden ontwikkelen. Onderdeel van LOB in het vmbo (2010) De publicatie bevat vijf voorbeelden van projecten waarmee vmbo-scholen zorgen dat leerlingen vervolgopleidingen bezoeken en daar ervaringen opdoen. De ene school doet dat met beroepsopdrachten op de mbo-opleiding, de andere met een competentiegerichte beoordeling of met veel contact tussen mbo-studenten en vmbo- leerlingen.
  • Oriënteren in de praktijk. De vmbo-carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB (2009) (pdf, 247 kB)
    In de vmbo-carrousel worden scholen en leerlingen via een centrale organisatie in contact gebracht met bedrijven en instellingen. In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan voor de onderwijskundige inbedding van de carrousel in het LOB-programma.
  • Draaiboek buddystage (2009) Deze publicatie bevat een voorbeeldopzet voor een buddystage in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding met als doel dat leerlingen opleidingsbeelden ontwikkelen. In deze buddystage loopt een vmbo-leerling twee werkdagen mee met een stagiair in het mbo. De mbo-stagiair wordt de "buddy" van de leerling genoemd.