Toepassen

25 september 2023

Toepassen = de vaardigheid om kennis in nieuwe en concrete situaties toe te passen.

Leerdoelen

De leerling

 • past concepten en principes toe in nieuwe situaties;
 • past wetten en theorieën toe in praktische situaties;
 • demonstreert correct gebruik van een methode of procedure.

Vaardigheden

 • Gebruiken van kennis;
 • Toepassen van methoden, concepten, theorieën in nieuwe situaties;
 • Oplossen van problemen met gebruik van noodzakelijke kennis of vaardigheden.

Formulering van vragen/opdrachten

Actiewoorden: pas toe, demonstreer, bereken, vul aan, illustreer, los op, onderzoek, pas aan, verander, relateer, classificeer, experimenteer.

Voorbeelden

 • Weet je nog een andere situatie waarin…?
 • Kun je…categoriseren volgens…?
 • Welke factoren zullen veranderen als…?
 • Welke vragen zou je stellen aan…?
 • Kun je aan de hand van de gegeven informatie een instructie geven over…?