Begrijpen

25 september 2023

Begrijpen = de vaardigheid om adequate betekenis te geven aan informatie.

Leerdoelen

De leerling

 • begrijpt feiten en principes;
 • interpreteert verbaal materiaal;
 • interpreteert schema's en grafieken;
 • vertaalt verbaal materiaal in formules;
 • voorspelt toekomstige gevolgen op basis van data.

Vaardigheden

 • Begrijpen van informatie (kennen);
 • Betekenis geven aan informatie;
 • Vertalen van kennis naar nieuwe context;
 • Interpreteren, vergelijken (overeenkomsten en verschillen) van feiten;
 • Ordenen, groeperen, afleiden van oorzaken;
 • Voorspellen van gevolgen.

Formulering van vragen/opdrachten

Actiewoorden: vat samen, beschrijf, bespreek, interpreteer, formuleer conclusies, contrasteer, voorspel, leg verbanden, onderscheid, werk uit voor verschillende doelgroepen, werk uit voor een andere context, maak een inschatting.

Voorbeelden

 • Kun je uitleggen waarom…?
 • Kun je in je eigen woorden beschrijven…?
 • Hoe verklaar je…?
 • Kun je een samenvatting geven van...?
 • Wat denk je dat er vervolgens zal gebeuren...?
 • Wat is de hoofdgedachte achter...?
 • Kun je verduidelijken…?
 • Kun je… illustreren met een voorbeeld?