Vakinzichtkaarten

15 februari 2023

Hebben jouw leerlingen behoefte aan inzicht in en overzicht over een vak of leergebied? Dat kunnen zij ontdekken met een vakinzichtkaart.

Een vakinzichtkaart geeft leerlingen inzicht in bij een vak of leergebied horende denk- en werkwijzen, vragen, concepten, contexten, systemen en de relaties ertussen.

Ook helpt de vakinzichtkaart leerlingen in het vo die in onderbouw thematisch of projectmatig hebben gewerkt, een brug te slaan naar het op het examen gerichte programma van de bovenbouw.

Overzicht van de vakinzichtkaarten