Literatuur

22 augustus 2023

Voor de onderdelen van deze themapagina zijn verschillende bronnen gebruikt. Hieronder vind je per subpagina de gebruikte literatuur.

Talentontwikkeling

 • Gagné, F. (1995) From giftedness to talent: A developmental model and its impact on the language of the field. Roeper Review, 18(2), 103-111. https://doi.org/10.1080/02783199509553709
 • Gagné, F. (2000). Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental Theory. In: Colangelo, N., Davis, G.A. (2003). Handbook of Gifted Education. Boston: Pearson Education, Inc.

Talenten signaleren

 • Gagné, F. (2000). Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental Theory. In: Colangelo, N., Davis, G.A. (2003). Handbook of Gifted Education. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Gerven, E. van (2002). Zicht op hoogbegaafdheid. Uitgeverij Van Gorcum.

Behoeften

 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. Basic Books, New York.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

Differentiëren

 • Bronkhorst, E. & S. Drent, Anders kijken naar je methode. Compacting van taal-/ leesonderwijs. Enschede: SLO, 2001.
 • Hoogeveen, L., Hell, J.G. van, Mooij, T., & Verhoeven, L. (2004). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen; Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek. Nijmegen: Radboud Universiteit, Centrum voor Begaafdheidsonderzoek/ Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen/Afdeling Orthopedagogiek.
 • Hoogeveen, L., van Hell, J. G., & Verhoeven, L. (2012). Social‐emotional characteristics of gifted accelerated and non‐accelerated students in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 82(4), 585-605.
 • Noteboom, A. & J. Klep (2004). Compacten in het reken-wiskundeonderwijs voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Panama-Post – Jrg. 23 (voorjaar 2004) Nr.1, 29-38.
 • Reis, S.M., Renzulli, J.S., & Burns, D.E. (2016). Curriculum compacting: A guide to differentiating curriculum and instruction through enrichment and acceleration.  Routledge.
 • Van Tassel-Baska, J. (2003). Curriculum Planning and Instructional Design for Gifted Learners. Denver: Love publishing.
 • VanTassel-Baska J., Wood S. (2010). The integrated curriculum model (ICM). Learning and Individual Differences, 20(4), 345–357. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.12.006.

Rijke leeromgeving en activiteiten

 • Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. Basic Books.
 • Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (Eds.). (2007). The new taxonomy of educational objectives. Corwin Press.