Talentgebieden (Gardner)

26 september 2023

Vanuit de theorie van Gardner spreken wij van acht verschillende talentgebieden. Al deze talentgebieden verwerken in de omgeving van de leerlingen en in de activiteiten die ze aangeboden krijgen of kunnen kiezen, zorgt voor rijk onderwijs. Hierdoor leren de leerlingen waar hun talenten, interessegebieden of leervoorkeuren liggen en kunnen ze deze verder ontwikkelen.

De talentgebieden zijn verbaal-linguïstisch, intrapersoonlijk, naturalistisch, logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk, muzikaal-ritmisch en lichamelijk-kinesthetisch.

8 talentgebieden voor website

Leerlingen die op een van deze gebieden een talent laten zien, zijn goed in bepaalde vaardigheden, genieten van bepaalde werkvormen en maken graag bepaalde producten.

 • Verbaal-linguïstisch
  Een leerling met talent voor taal is goed met woorden en houdt van schrijven en lezen. De leerling heeft een goed taalbegrip en zal een vreemde taal waarschijnlijk ook snel leren.
 • Intrapersoonlijk
  Een leerling met een intrapersoonlijk talent denkt veel over zichzelf na en heeft een goed zelfinzicht. Deze leerlingen weten wat hun sterke en minder sterke kanten zijn, wat ze willen bereiken en hoe ze dit kunnen doen. Ze kunnen goed omgaan met hun gevoelens en afstemmen op anderen.
 • Interpersoonlijk
  Een leerling die goed om kan gaan met andere mensen, begrijpt wat zij denken en voelen. Deze leerling denkt hier over na en kan zich hier gemakkelijk iets bij voorstellen.
 • Naturalistisch
  Een leerling met een naturalistisch talent begrijpt de natuurlijke wereld om zich heen goed en kan goed omgaan met dieren en planten. De leerling ziet overeenkomsten en verschillen tussen soorten en heeft veel interesse voor wat leeft in de natuur.
 • Logisch-mathematisch
  Een leerling met een talent voor logisch denken en wiskunde ziet makkelijk verbanden, zoals oorzaak en gevolg. De leerling kan goed redeneren en op school komt dit inzicht bij rekenen goed van pas.
 • Visueel-ruimtelijk
  Een leerling met een visueel talent denkt met beelden in zijn hoofd en heeft ruimtelijk inzicht. De leerling ziet makkelijk voor zich hoe hij iets kunt doen of maken.
 • Muzikaal-ritmisch
  Een leerling met gevoel voor muziek heeft een talent voor denken in geluiden en ritmes. Zelf een instrument bespelen, zingen, of naar muziek luisteren, daar kan deze leerling van genieten.
 • Lichamelijk-kinesthetisch
  Een leerling met een talent voor bewegen zit niet graag stil. Deze leerlingen zijn graag actief bezig met hun lichaam, bijvoorbeeld sport. Ze zijn ook motorisch handig.

Klik op de afbeelding hiernaast om de voorkeuren voor werkvormen en producten per talentgebied te zien.

De theorieën van Bloom en Gardner zijn te combineren om nóg rijker onderwijs te maken. Op talentstimuleren.nl vind je een integratiematrix van beide theorieën die je hiervoor kunt gebruiken.