Rijke leeromgeving en activiteiten

26 september 2023

Een rijke leeromgeving is een omgeving die bijdraagt aan het stimuleren en ontwikkelen van talenten, zodat deze talenten worden aangesproken en tot uiting kunnen komen. Rijke leeractiviteiten zijn onderdeel van de rijke leeromgeving. Maar hoe doe je dat nou?

In een rijke leeromgeving kiezen leerlingen welke rijke leeractiviteiten ze uit willen voeren. Voor het vormgeven van een rijke omgeving en rijke activiteiten kun je verschillende theorieën gebruiken, die wij hebben vertaald naar praktische handvatten en voorbeelden. Allereerst bieden we een lijst van criteria voor rijke activiteiten. Daarnaast vind je hier ook een uitwerking van de theorie van Gardner om in de leeromgeving alle talentgebieden terug te laten komen en handvatten om rijke activiteiten te maken met behulp van de taxonomie van Bloom.

Een rijke leeractiviteit:

 • bevat open opdrachten, met ruimte voor eigen inbreng;
 • bevat een hoge mate van complexiteit en een hoog abstractieniveau;
 • bevat authentieke contexten (complexe real-life problemen);
 • doet een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen;
 • doet een beroep op meerdere begaafdheidsgebieden (leervoorkeuren); MI - Gardner;
 • doet een beroep op hogere orde denkvaardigheden (analytisch, creatief en kritisch); Bloom;
 • doet een beroep op metacognitieve vaardigheden (denken over denken);
 • stimuleert de autonomie en eigen verantwoordelijkheid (zelfsturing);
 • stimuleert tot een onderzoekende houding (nieuwsgierigheid);
 • lokt uit tot een reflectieve houding (evaluatie, zelfreflectie);
 • draagt bij aan meer zelfinzicht bij leerlingen (kwaliteiten, leer- en denkvoorkeuren).