Evalueren

25 september 2023

Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie) te kunnen beoordelen in relatie tot een bepaald doel.

Het oordeel is gebaseerd op (al dan niet door de leerling zelf geformuleerde) criteria.

Leerdoelen

Leerdoelen bevatten elementen van alle andere categorieën plus bewuste waardeoordelen, gebaseerd op duidelijk gedefinieerde criteria.

De leerling

 • beoordeelt de logische consistentie van geschreven materiaal;
 • beoordeelt de adequaatheid van de onderbouwing van conclusies.

Vaardigheden

 • Ideeën vergelijken en van elkaar onderscheiden;
 • Inschatten van de waarde van theorieën, beroepsproducten;
 • Maken van beargumenteerde keuzes;
 • Verifiëren van de waarde van bewijzen;
 • Herkennen van subjectiviteit.

Formulering van vragen/opdrachten

Actiewoorden: beoordeel, beslis, orden, geef een cijfer, toets, meet, geef een aanbeveling, overtuig, selecteer, leg uit, maak een onderscheid, ondersteun, concludeer, vergelijk, vat samen.

Voorbeelden

 • Wat zijn mogelijke alternatieven? Is er een betere oplossing voor...?
 • Beoordeel de waarde van... Wat vind je er van...? Waarom is … waardevol?
 • Verdedig je mening over...?
 • Vind je … goed of fout?
 • Hoe zou jij ... hebben aangepakt?
 • Welke veranderingen voor … raad jij aan?
 • Geloof jij … Hoe zou jij je voelen als ..?
 • Hoe effectief zijn. ..?
 • Wat zijn de consequenties van..? Welke invloed zal … hebben op ons leven?
 • Wat zijn de voors en tegens van ....?
 • Wie zal winnen/verliezen bij …?