Analyseren

25 september 2023

Analyseren = de vaardigheid om informatie op te delen in onderdelen, zodat de (organisatorische) structuur kan worden begrepen en bestudeerd.

Leerdoelen

De leerling

 • herkent onuitgesproken aannames;
 • herkent fouten in de logica van redeneringen;
 • onderscheidt feiten van gevolgtrekkingen;
 • evalueert de relevantie van informatie.

Vaardigheden

 • Patronen herkennen;
 • Organisatie van onderdelen;
 • Herkennen van verborgen betekenissen;
 • Identificatie van samenstellende elementen.

Formuleren van vragen/opdrachten

Actiewoorden: analyseer, scheid, orden, leg uit, verbind, classificeer, deconstrueer, construeer, vergelijk, selecteer, leid af.

Voorbeelden

 • Welke gebeurtenis zou niet gebeurd zijn als…?
 • Als … waar is, wat betekent dat dan voor …?
 • Op welke manier is … hetzelfde als ...?
 • Wat zijn andere mogelijke uitkomsten?
 • Waarom gebeurde…?
 • Kun je uitleggen wat er gebeurde toen...?
 • Welke problemen kom je tegen bij...?
 • Kun je onderscheid maken tussen… en ...?
 • Wat waren de motieven voor ..?
 • Wat was het keerpunt?