Onthouden

25 september 2023

Onthouden = het kunnen ophalen van adequate informatie, variërend van feiten tot complete theorieën.

Leerdoelen

De leerling

 • kent basisbegrippen;
 • kent specifieke feiten;
 • kent methoden en procedures;
 • kent basisprincipes.

Vaardigheden

 • Opslaan en ophalen van informatie (herkennen);
 • Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen;
 • Kennis van belangrijkste ideeën;
 • Beheersing van een inhoudelijk onderwerp.

Formulering van vragen/opdrachten

Actiewoorden: benoem, definieer, beschrijf, toon, identificeer, verzamel, onderzoek, wie, wat, wanneer.

Voorbeelden:

 • Wat gebeurde er na...?
 • Hoeveel...?
 • Wat is...?
 • Wie was het die...?
 • Benoem ...
 • Wat is de definitie van…?
 • Beschrijf de manier waarop…
 • Wie ...?
 • Wat is goed/fout...?