Model Talent in ontwikkeling

22 augustus 2023

In het model 'Talent in Ontwikkeling' komen de inzichten uit diverse theorieën en modellen op het gebied van talentontwikkeling samen.

De basis van het model geeft de in aanleg aanwezige talenten weer, die in het doen en laten naar voren kunnen komen, maar die ook verborgen kunnen blijven als ze niet aangesproken worden. Of de talenten tot ontwikkeling komen en tot zichtbare prestaties leiden, is afhankelijk van de persoonlijkheid en de omgeving van de leerling. Wat betreft de persoonlijkheid spreken we van uitdagingen en kwaliteiten, het gaat dan om vragen als:

  • Gaat de leerling zijn persoonlijke ontwikkelpunten aan?
  • Durft een leerling buiten zijn comfortzone te treden?
  • In hoeverre kan een leerling zichzelf leren reguleren?
  • Welke eigenschappen heeft een leerling die kunnen bijdragen?
  • Welke kernkwaliteiten horen bij een leerling die kunnen bijdragen?

Als we naar de omgeving van de leerling kijken, spelen andere vragen een rol:

  • In hoeverre is er een stimulerende omgeving beschikbaar voor de leerling met voldoende middelen?
  • Welke steun krijgt de leerling van zijn omgeving?
  • In hoeverre wordt de leerling gezien in zijn talent?
  • In hoeverre laat de omgeving zien bij te willen dragen aan de ontwikkeling van het talent?

Vaak wordt een leerling blij als hij kan werken binnen zijn talentgebied. Het werkt motiverend als een leerling merkt dat hij ergens goed in is. Er is dan vaak ook veel motivatie om nog beter te worden. Wanneer de leerling inzicht heeft in hoe zijn persoonlijkheid en omgeving van invloed zijn, kan hij bewuster keuzes maken in waar hij wel en waar hij niet tijd en energie in steekt/gaat steken.

Voor het krijgen van inzicht, zowel in het proces van talentontwikkeling als in je eigen proces, zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. In deze video wordt het proces van talentontwikkeling uitgelegd. Ook zijn er twee gespreksplaten rond het model Talent in Ontwikkeling. Eén voor jongere leerlingen (po) en één voor wat oudere leerlingen (bovenbouw po en vo).

Video Talent in ontwikkeling