Talentontwikkeling

4 oktober 2023

Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. Talent is blijvend en uniek. Durf kinderen te laten stralen."
Nelson Mandela

Als je merkt dat een leerling een talent heeft, wil je deze leerling helpen dit talent verder te ontwikkelen. En de stap daarvóór is: hoe ontdek je een talent?

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten liggen, is per persoon verschillend.

Talenten kunnen zichtbaar worden in je doen en laten, in activiteiten of in prestaties op één of meerdere domeinen. Talent kan bijvoorbeeld tot uiting komen op het gebied van wetenschap, techniek, sport, kunst, muziek, talen, of in de manier waarop je leiding geeft en met anderen omgaat. Om talenten zichtbaar te laten worden, kun je gebruik maken van stimulerend signaleren.

Om van talenten die in aanleg aanwezig zijn tot prestaties te komen waarin de talenten zichtbaar zijn, maakt de leerling een ontwikkeling door waar de omgeving en zijn eigen persoonlijkheid invloed op uitoefenen. Elke leraar is onderdeel van de omgeving en heeft dus invloed op deze ontwikkeling. Het model ‘Talent in ontwikkeling’ (Houkema en Kaput, 2011) laat zien welke factoren meespelen in dit proces. Om het potentieel van leerlingen verder te ontwikkelen zijn de persoonlijke kwaliteiten en de kansen in de omgeving, waaronder onderwijs, belangrijke aanknopingspunten. Dit werkt echter ook de andere kant op: bij leerlingen kan de groei worden afgeremd door uitdagingen in zichzelf of belemmeringen in hun omgeving.

contactpersoon po

Nora Steenbergen 270

contactpersoon vo

Hanna Beuling 270

toon meer

Leerplankundig thema