Opdrachten natuurkunde

28 januari 2020

Op deze pagina's staan zes opdrachten voor natuurkunde. Ze hebben betrekking op een of meer hogere denkvaardigheden. Ze zijn bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

 = Analyseren   = creëren   = Evalueren

analyseren, creëren en evalueren
​Hogere denkvaardigheid ​Omschrijving ​Leerjaar ​Niveau ​Download

FWanalyseren

Lenzenstelsel
In de onderbouw wordt de lenzenformule toegepast op een situatie met één lens. Maar de meeste optische instrumenten bestaan uit meerdere lenzen. Leerlingen analyseren in deze opdracht een formule die zou gelden voor een lenzenstelsel van twee lenzen. Mogen de sterktes van de individuele lenzen bij elkaar worden opgeteld om de sterkte te bepalen?
​3 ​havo/vwo

download (pdf, 153 kB)

download (docx, 101 kB)

Het weer
Het weer wordt altijd besproken in Nederland. Het is veranderlijk en daarom interessant voor onderzoek. In deze opdracht leren leerlingen iets alledaags door de dagelijkse weersvoorspellingen zelf te controleren via hun eigen waarnemingen en metingen. Leerlingen gaan uitzoeken welke grootheden worden gemeten en met welke instrumenten dat wordt gedaan. Daarnaast analyseren ze weerkaarten om te achterhalen welke symbolen er gebruikt worden op de weerkaarten.
​2 vmbo-​kgt

download (pdf, 129 kB)

​​download (docx, 84 kB)

​Elektrische schakeling
In de onderbouw van het vmbo leren leerlingen stroomkringen te maken met een spanningsbron en één of meerdere lampjes. In zo'n schakeling met meerdere lampjes staan de lampjes óf parallel óf in serie geschakeld. Maar wat gebeurt er als in een schakeling meerdere lampjes zowel parallel als in serie worden geschakeld? Welke lampjes blijven wel branden bij een defect lampje en welke niet? En branden ze allemaal even fel of is er iets anders aan de hand?
​2 ​vmbo-kgt

download (pdf, 88 kB)

download (docx, 85 kB)

De ligfiets
In de onderbouw wordt er nog niet zoveel gewerkt met formules. Toch kunnen leerlingen hiermee uitgedaagd worden, zeker als de context zich daartoe leent. In deze opdracht wordt leerlingen gevraagd om de snelheden die bereikt kunnen worden met een gewone racefiets en met een ligfiets met elkaar te vergelijken. Met welke factoren moet rekening worden gehouden? Welke snelheden kunnen bereikt worden? Hoe kan dat berekend worden? Dat zijn vragen waarop leerlingen in deze opdracht een antwoord proberen te vinden.
​3 ​vmbo-kgt

download (pdf, 236 kB)

download (docx, 95 kB)

De sneeuwpop
Aan de hand van een Concept Cartoon verdiepen leerlingen zich in de vraag of een sneeuwpop eerder smelt mét een jas aan of zónder een jas. Elke leerling geeft een beargumenteerde oplossing of verklaring. Daarnaast bedenkt elk groepje leerlingen een experiment waarmee het verschijnsel onderzocht kan worden, voert het experiment uit en verbindt er een conclusie aan.
​2 ​vmbo-​kgt

download (pdf, 140 kB)

​​download (docx, 172 kB)

Muizenvalvoertuig
Aan de hand van de ontwerpcyclus denken leerlingen na over het ontwerpen van een voertuig dat wordt aangedreven door een muizenval. Het voertuig moet zo ver mogelijk komen, het liefst verder dan de voertuigen die door andere groepjes zijn ontworpen. Aan deze opdracht kan dus een wedstrijd gekoppeld worden. De uitwerking van de opdracht moet voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een werkend prototype en een natuurkundige uitleg.
​3 ​havo/vwo

download (pdf, 190 kB)

​​download (docx, 92 kB)

Autarkisch huis
Met zon- en windenergie binnen handbereik waren de mogelijkheden nog nooit zo groot als vandaag om onafhankelijk te zijn van energie. Dus bouw je eigen windmolen, leg je dak vol zonnepanelen en zorg voor een volledig geïsoleerd huis. Van oudsher wordt al gebruik gemaakt van hemelwater en grondwater, dus de watervoorziening kan ook geregeld worden. In deze opdracht worden leerlingen uitgedaagd om een zelfvoorzienende woning te ontwerpen en om daarvan een model te maken.
​3 ​havo-vwo

download (pdf, 163 kB)

download (docx, 75 kB)

Hoezo vlieglawaai niet meetbaar?
Aan de hand van een artikel in de Volkskrant buigen leerlingen zich over de meetbaarheid van vlieglawaai. Daarvoor doen de leerlingen onderzoek naar de wijze waarop een organisatie sinds 2004 de politiek probeert te overtuigen van de mogelijkheid om vliegtuiggeluid betrouwbaar te meten. Aan het eind van de opdracht geven leerlingen hierover hun beargumenteerde mening
​2-3 ​havo/vwo

download (pdf, 153 kB)

​​download (docx, 95 kB)

Wat is de beste energiebron?
Leerlingen gaan van verschillende energiebronnen de voor- en nadelen onderzoeken en vormen zich hierover een mening op basis van argumenten. Zij uiten hun mening in een discussie en reflecteren hierop door het schrijven van een artikel.
​1-2 vmbo

download (pdf, 207 kB)

​​download (docx, 416 kB)

Zie het antwoordmodel (pdf, 1.1 MB).