Leerinhoud

19 juli 2022

Macro (nationaal niveau)

Leerinhoud op macro-niveau ligt besloten in de leerdoelen op macro-niveau. Het betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die onderdeel uitmaken van de op landelijk niveau vastgelegde leerdoelen en de bijbehorende (niet verplichte) uitwerkingen.

Om te bespreken

  • Wat leren leerlingen in Nederland?
  • Wat leren leerlingen binnen de schooltypen en leerjaren?
  • Voor voortgezet onderwijs: Hoe sluiten de doelen uit de preambule aan op de eindtermen van vakken?

Link

Overzicht van alle handreikingen voor de schoolexamens. Handreikingen schoolexamens

Meso (schoolniveau)

Leerinhoud op meso-niveau betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die op schoolniveau worden vastgesteld en die invulling geven aan het onderwijsleerproces. Denk bijvoorbeeld aan een schoolbreed en vakoverstijgend vastgestelde invulling (thema's, concepten, onderwerpen) voor vakken en leergebieden. Leerinhouden kunnen worden afgeleid van nationaal vastgestelde leerdoelen en aangevuld worden met doelen die de school belangrijk vindt.

Om te bespreken

  • Aan welke leerinhouden moeten alle vakken of leergebieden aandacht besteden?
  • Passen de leerinhouden van de verschillende vakken of leergebieden bij de algemene onderwijsdoelen?
  • In welke mate biedt de school ruimte aan individuele leerroutes?

Instrument/werkblad

Links

​Actuele en inhoudelijke informatie per vakgebied, voor leerkrachten en schoolleiders. Vakportalen
Informatie over burgerschapsvorming in de school en in de klas. Burgerschap in de school
​Informatie over 21ste eeuwse vaardigheden, inclusief een quickscan om te bepalen aan welke vaardigheden al gewerkt wordt. ​21ste eeuwse vaardigheden

Micro (lesniveau)

Leerinhoud op micro-niveau betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die gekoppeld zijn aan een lessenreeks, project of thema.

Om te bespreken

  • Wat leren leerlingen gedurende de les(senreeks)?
  • Welke vakinhouden staan centraal?
  • Sluiten de leerinhouden voldoende aan bij de onderwijsdoelen van de school?

Instrument/werkblad

  • Quick scan 21e eeuwse vaardigheden (leraren)