Curriculumontwikkeling

9 mei 2023

Een curriculum is een plan voor het leren. De begrippen 'curriculum' en 'leerplan' betekenen hetzelfde en zijn dus uitwisselbaar. Het ontwikkelen van een curriculum verloopt op een cyclische manier met als kernactiviteiten: analyse, ontwerp en evaluatie. Vaak heb je meerdere cycli nodig om op een sterk curriculum uit te komen.

Figuur_Curriculumontwikkeling_neutraal_Tekengebied 1

Curriculumwaaier

curriculumwaaierDe curriculumwaaier is een tool die je kan helpen nauwkeuriger aan te geven wat een curriculum is, hoe je een curriculum ontwikkelt en wie er betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. Ook andersom biedt de waaier uitkomst: als iemand anders vertelt over curriculumontwikkeling kan de tool helpen om te begrijpen wat de ander bedoelt.

Curriculaire spinnenweb

spinnenweb-kleinHet curriculaire spinnenweb is een model dat alle onderdelen van een curriculum in samenhang benoemt. Op alle curriculumniveaus (landelijk, school of klasniveau) komen deze elementen terug. Ook in de klas maak je beslissingen hierover.

Ontwikkelkaarten

ontwikkelkaartenDeze kaarten helpen je bij het ontwikkelen of herzien van delen van het schoolcurriculum. Samen met je team breng je met hulp van de ontwikkelkaarten in beeld aan welke concrete ontwikkelactiviteiten (analyse, ontwerp en evaluatie) jullie gaan werken. Bekijk voor een passende werkvorm het onderdeel 'Ontwikkelproces' van de Curriculumwaaier.

Schooleigen curriculumontwikkeling

schooleigenHet is aan scholen en leraren om voor alle leerlingen van hun school een samenhangend curriculum samen te stellen dat toekomstgericht is en gebaseerd is op een heldere schoolspecifieke visie. Aan de hand van een korte animatie laten we zien welke zaken ertoe doen als je binnen de school werk maakt van een eigentijds en samenhangend curriculum

Teamgids leerplananalyse

Analyseer met je team het huidige leerplan in drie workshoprondes. Hiermee kom je tot gezamenlijke verbeterpunten en reële afspraken om het huidige leerplan te optimaliseren.

contactpersoon

77