Curriculumontwikkeling op school

26 juli 2023

Welke ambities heb jij met je leerlingen? Hoe geef je daarbij invulling aan je onderwijsprogramma? Welke ruimte zie jij hiervoor en wat heb je daarvoor nodig?

Elke school is vrij om eigen keuzes te maken in welke leerstof in welke groep/klas wordt aangeboden. Wel is het verplicht om alle kerndoelen en de betreffende examenprogramma's aan bod te laten komen gedurende de schoolloopbaan en dat de school ervoor zorgt dat het onderwijs voor leerlingen een ononderbroken ontwikkelproces is. Jij en je onderwijscollega’s hebben dus de ruimte voor het creëren van een eigentijds curriculum voor alle leerlingen vanuit jullie eigen visie en ambitie. Bij curriculum denken de meeste leraren aan de landelijke doelen of de methode in de klas. Het curriculum is méér dan dat. Het gaat bijvoorbeeld over je rol als docent, de activiteit in de klas en hoe je de ontwikkeling van leerlingen monitort.

SLO ontwikkelt tools en expertise waarmee je in de praktijk:

  • relevante keuzes kunt maken voor je leerlingen vanuit een vak- en schoolvisie;
  • het curriculumgesprek met je team kunt voeren;
  • de curriculumbekwaamheid in je team kunt versterken.

Op deze pagina vind je informatie weten_icoon_blauw, activiteiten doen_icoon_blauw   en inspiratie inspireren_icoon_blauw om samen met collega’s aan jullie curriculum te werken.