Curriculumontwikkeling op school

16 februari 2024

Wil je met je team aan de slag met je onderwijs vanuit je eigen schoolvisie, ambitie én mogelijkheden? Ben je bezig met vragen als: doen we het (nog) zoals we het willen doen of welke kansen zijn er om ons onderwijs te verbeteren?

Op deze themapagina vind je vakoverstijgende hulpmiddelen waarmee je in de praktijk:

  • relevante keuzes kunt maken voor je leerlingen vanuit een vak- en schoolvisie;
  • het gesprek over je onderwijs met je team kunt voeren;
  • eenzelfde beeld krijgt bij wat je wilt en wat je kunt met je onderwijs(ontwikkeling).

Wil je direct aan de slag?

Ga naar aan de slag voor alle vakoverstijgende tools. Of kies rechts de tool die je zoekt.

  • curriculumwaaier: voor achtergrondinformatie en kleine prikkelende acties met je team;
  • curriculair spinnenweb: voor een onderzoek van je onderwijs;
  • ontwikkelkaarten: die je ondersteunen bij vragen over de ontwikkeling of verandering van je onderwijs.

Wil je de vakoverstijgende hulpmiddelen gebruiken bij de invulling van een specifiek leergebied, zoek dan verder naar dat leergebied.