Leeractiviteiten

4 maart 2024

Macro (nationaal niveau)

Over leeractiviteiten worden in Nederland op landelijk niveau geen formele uitspraken gedaan. Wel hebben de onderwijsvisie en leerdoelen op macro-niveau implicaties voor de aard van en accenten binnen het onderwijsleerproces.

Om te bespreken

  • Bekijk de doelen op macro-niveau voor een bepaald vak of leergebied. Welk type leeractiviteiten is nodig is om deze doelen te bereiken?

Meso (schoolniveau)

Leeractiviteiten op meso-niveau geeft op hoofdlijnen de pedagogisch-didactische aanpak weer die past bij de visie op schoolniveau.

Om te bespreken

  • Welke afspraken bestaan binnen de school over de wijze waarop leerlingen leren?
  • Passen de leeractiviteiten bij het onderwijsbeleid van de school?
  • Worden met de leeractiviteiten de leerdoelen voor de verschillende vak- en leergebieden gerealiseerd?
  • Wat zijn karakteristieke leeractiviteiten in een school met een specifieke vorm van vernieuwingsonderwijs (denk bijvoorbeeld aan Montessori, Freinet of Vrije school)?

Instrument/werkblad

Links

​Platform over talentontwikkeling en begaafdheid voor primair onderwijs, vmbo, havo en vwo. Informatiepunt onderwijs en talentontwikkeling
​Handreikingen om hogere denkvaardigheden als basis te nemen voor uitdagende opdrachten, waarbij talenten van leerlingen zoveel mogelijk aangesproken en ontwikkeld worden. Hogere denkvaardigheden

Micro (lesniveau)

Leeractiviteiten op micro-niveau omvat het hele scala aan handelingen die de leerlingen uitvoeren tijdens het onderwijsleerproces.

Om te bespreken

  • Hoe leren en werken de leerlingen gedurende de opdracht of les?
  • Welk gedrag of welke activiteiten laten zij zien?
  • Sluiten de leeractiviteiten voldoende aan bij de doelen van de les(senreeks)

Instrument/werkblad