Docentrollen

19 december 2019

Macro (nationaal niveau)

Over docentrollen worden in Nederland op landelijk niveau geen uitspraken gedaan. De kwaliteit van leraren staat centraal in de wet Bio en wordt daarin uitgedrukt in bekwaamheidseisen. De onderwijsvisie op macro-niveau heeft ook implicaties voor de aard van en accenten binnen het onderwijsleerproces.

Om te bespreken

 • Welke uitspraken worden op landelijk niveau gedaan over de persoonsontwikkeling van leerlingen? Welke rollen van de leraar kun je hier uit afleiden?
 • De school dient een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van leerlingen. Wat betekent dit voor de rol van de leraar?
 • Is op landelijk niveau vastgelegd wat wel en niet tot de pedagogische taak van de leraar behoort?
 • Voor voortgezet onderwijs: is de rol van de leraar anders bij de verschillende onderwijsniveaus?

Links

​Wettelijke eisen aan de bekwaamheid van leraren. Wet op de beroepen in het onderwijs

Meso (schoolniveau)

Docentrollen op meso-niveau geeft overzicht van alle rollen en taken die binnen een school vervuld worden om het leerproces van leerlingen in goede banen te leiden. Denk daarbij aan de rollen van (vak)docenten, ICT'ers, ambulant begeleiders, onderwijsondersteuners (klasse-assistenten, tio's), onderwijsontwikkelaars, gastdocenten.

Om te bespreken

 • Wie spelen een rol bij het leren van de leerlingen binnen de school?
 • Welke rollen hebben deze betrokkenen (bijv. leerkracht, vakdocent, projectleider, ICC'er, ambulant begeleider, onderwijsondersteuner, onderwijsontwikkelaar, gastdocent)
 • Hoe is de professionalisering van de betrokkenen geregeld?
 • Wat is de rol van leraar in een school met een specifieke vorm van vernieuwingsonderwijs (denk bijvoorbeeld aan Dalton, Iederwijs, Jenaplan of Ontwikkelingsgericht Onderwijs)?

Instrument/werkblad

Micro (lesniveau)

Docentrollen op micro-niveau betreft alle rollen die leraren (en ook ondersteuners, gastdocenten, etc.) vervullen tijdens het onderwijsleerproces om het leren van de leerling te bevorderen: motiveren/enthousiasmeren, diagnose stellen, uitleggen, instrueren, begeleiden, ontwerpen, onderzoeken, voordoen, beoordelen, feedback geven mentor zijn.

Om te bespreken

 • Wat is de rol van de leraar bij de les(senreeks)?
 • Wat is de rol van eventuele anderen, zoals bijvoorbeeld toa’s of mentoren?
 • Hoe word je gefaciliteerd in het op peil houden van jouw kennis en vaardigheden, voor het vervullen van jouw rol als docent of bijv. als onderwijsontwikkelaar?

Instrument/werkblad