Handreikingen schoolexamen

11 juni 2024

Hoe zit het met de rekentoets in het vmbo-examen en in hoeverre is er overlap met wiskunde? Mag je bij Nederlands nou wel of niet leesvaardigheid toetsen in het schoolexamen? Voor dit soort vragen biedt SLO vakdocenten de handreikingen schoolexamen.

De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties. Zij hebben geen verplichtend karakter. De handreikingen geven aanwijzingen voor de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast zijn suggesties opgenomen voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.

Een deel van de handreikingen is als website beschikbaar, andere handreikingen als pdf-bestand.

contactpersoon

Mark Gellevij 270

Handreikingen havo praktijkgerichte programma's

toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden